ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА „NAOS Expert”

 
1. ОРГАНИЗАТОР НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА
 1. Организатор на онлайн платформата „NAOS Expert” (наричана оттук нататък „ПЛАТФОРМАТА”) е „НАОС България ЕООД”, със седалище в гр. София, ул. “Дякон Игнатий” 2, ет. 4, ЕИК: BG 175406222 (наричан оттук нататък ОРГАНИЗАТОР).
 2. Организаторът си запазва правото да променя официалните правила по всяко време. Всички промени ще бъдат анонсирани публично на уебсайт с URL https://www.naos-expert.bg/ (наричан оттук нататък САЙТА) и ще влязат в сила 24 часа след тяхното публикуване.
 3. Настоящите Общи условия са налични на САЙТА безплатно за всеки заинтересован, в раздел „Общи условия”.
 4. Настоящите Общи условия са валидни от 01 февруари 2024 г. включително.
2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПЛАТФОРМАТА
 1. ПЛАТФОРМАТА се организира в рамките на Република България, в съответствие с условията, описани в настоящите Общи условия.
3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ
 1. ПЛАТФОРМАТА ще бъде достъпна за регистрация от участници от 1 февруари 2024 г. и ще приема регистрации до 31 декември 2024 г. включително. Организаторът си запазва правото да промени този срок по всяко време.
 2. В случай че Организаторът реши да промени периода на достъп до ПЛАТФОРМАТА, тази промяна ще бъде публично оповестена според т. 1, ал. 1.2 от настоящите Общи условия.
 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 1. Право на участие в ПЛАТФОРМАТА имат всички физически лица с над 18 навършени години, които са служители в търговски обекти (аптеки), в които се предлагат продуктите на Организатора с марка BIODERMA, ESTHEDERM и/или ETAT PUR.
 2. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да прекрати регистрацията на конкретен потребител при условие, че условието по точка 4.1. се е изчерпало или при други съображения свързани с конфиденциалност на информацията в ПЛАТФОРМАТА
 3. Чрез участието си в ПЛАТФОРМАТА, всички участници заявяват, че са запознати с настоящите Oбщи условия и са съгласни напълно и безусловно с тях.
5. УЧАСТИЕ В ПЛАТФОРМАТА
 1. За да участват в ПЛАТФОРМАТА, потребителите трябва да се регистрират в САЙТА https://www.naos-expert.bg/. Регистрацията на всеки потребител се счита за потвърдена, след като той отвори имейл за потвърждение, изпратен към имейл адреса му, посочен от него при регистрацията, няколко минути след регистрацията му на САЙТА, и кликне върху посочения в имейла линк за потвърждение на регистрацията.
След като потребителят потвърди регистрацията си, администратор преглежда профила и решава дали да одобри или не профила му. Решението на администратора е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
 1. При регистрация всеки потребител автоматично получава 50 точки в профила си.
 2. Всеки потребител има възможност да печели точки към своя профил в ПЛАТФОРМАТА, като:
  1. Решава тестове – най-много 100 точки на тест.
  2. Гледа видео материали – 30 точки.
  3. Гледа обучителни материали – 30 точки.
  4. Попълни въпросник след тестване на продукт – 50 точки.
  5. Рожден ден – 30 точки (точките се начисляват автоматично в профила на потребителя на посочена от него рождена дата, която не може да се променя).
  6. Участва в онлайн продуктови обучения (NAOS Academy) – 100 т.
  7.  При поставяне на снимка на профила – 50 точки (еднократно).
  8. При актуализиране на информацията, посочена в профила – 50 точки (еднократно).
 3. Всеки потребител може да спечели точки в зависимост от действията му в ПЛАТФОРМАТА. При решаване на тест максималният брой точки, който потребител може да спечели, е 100 точки. Потребителят има право да подобри своя резултат като решава теста отново.
 4. Всеки потребител може да спечели допълнителни 30 точки като гледа видео материали. Точките се дават еднократно при гледане на всяко едно видео.
 5. Всеки потребител може да спечели допълнителни 30 точки в ПЛАТФОРМАТА като чете обучителни материали. Точките се дават еднократно при прочитане на всеки един обучителен материал.
 6. Всеки потребител ще получи допълнителни 50 точки към профила си при попълване на въпросник за обратна връзка след тестване на продукт.
 7. Всеки потребител ще получи допълнителни 30 точки към профила си на рождения си ден. Точките се начисляват автоматично в профила на потребителя на посочена от него рождена дата, като тя не може да се променя.
 8. Всеки потребител може да спечели допълнителни 100 точки чрез участие в онлайн продуктово обучение (NAOS Academy). Точките се дават еднократно при посещение на дадено обучение.
 9. Всеки потребител може да спечели допълнителни 50 точки (еднократно) при поставяне на профилна снимка.
 10. Всеки потребител може да спечели допълнителни 50 точки (еднократно) при актуализиране на информацията, посочена в профила.
 11. Всички регистрирани в ПЛАТФОРМАТА потребители ще бъдат разпределени към определени нива, спрямо натрупаните в профила им точки:
  1. Всички потребители натрупали до 999 точки са в ниво “Beginner”/Начинаещ.
  2. Всички потребители натрупали от 1000 до 3499 точки преминават в ниво “Junior”/Средно напреднал. Всеки участник преминал от ниво “Beginner” в ниво “Junior” получава допълнително 100 бонус точки.
  3. Всички потребители, натрупали от 3500 до 8999 точки, преминават в ниво “Senior” /Напреднал. Всеки участник, преминал от ниво “Junior” в ниво “Senior”, получава подарък - Сенсибио мицеларна вода (250 мл). Достигайки това ниво, потребителят получава и правото да участва в полуфиналния етап на NAOS GAME. Освен това, всеки участник от ниво “Senior” получава допълнителни 300 бонус точки, когато негов "Ученик" достигне ниво "Senior", както това е описано в ал. 5 по-долу.
  4. Всички потребители, натрупали над 9000 точки, преминават в ниво “Master”/Майстор. Всеки участник, преминал от ниво “Senior” в ниво “Master”, получава подарък – продукти на стойност 300 лв. по препоръчителни крайни клиентски цени обявени в сайта  https://www.bioderma.bg/, по избор от трите марки  BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR. Достигайки това ниво, потребителя получава и правото да участва в полуфиналния етап на NAOS GAME. Освен това всеки участник от ниво “Master” получава допълнителни 300 бонус точки, когато негов "Ученик" достигне ниво "Senior", както това е описано в ал. 5 по-долу.
  5. Всеки потребител от ниво Junior и по-горно ниво, получава възможността да стане „Лидер“ и да кани нови участници в ПЛАТФОРМАТА, които да бъдат негови „ученици“. Това може да му донесе допълнителни 100 точки за всеки нов участник, който се е регистрирал през негов линк. Всеки „Лидер“ има право на максимум десет „Ученици“.
  6. В края на годината натрупаните от потребителите точки ще бъдат занулени до 1000 т. Например, ако потребител има 3200 точки, след края на годината точките му ще бъдат занулени до 1000.
  7. Условията за всяко едно от нивата, описани по-горе, са представени в следния табличен вид:
 
Tочки Ниво Допълнителни точки/подаръци Покана към нови участници = може да бъде "Лидер" Допълнителни възможности
< 999 Beginner - НЕ - -
1000 – 3499 Junior Допълнителни 100 т. при преминаване от ниво Beginner към Junior ДА Получава 100 точки за всеки, който се е регистрирал през негов линк. Всеки „Лидер“ има право на максимум десет „Ученици“. -
3500 - 8999 Senior Подарък - Сенсибио мицеларна вода от 250 мл. ДА 1. Може да участва в полуфиналния етап на NAOS GAME.
2. Получава допълнителни 300 точки когато негов "Ученик" достигне ниво "Senior".
9000 > Master Подарък - Продукти на стойност 300 лв. - по избор от трите марки BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR ДА 1. Може да участва в полуфиналния етап на NAOS GAME.
2. Получава допълнителни 300 точки когато негов "Ученик" достигне ниво "Senior".

6. НАГРАДИ
 1.  Наградите, които могат да бъдат спечелени в ПЛАТФОРМАТА, са следните:
  1. Месечни награди  – 3 бр. всеки месец, предварително обявени в САЙТА от Организатора.
  2. Тестови награди – тестови продукт с марката BIODERMA. Тестовите награди се обявяват предварително в САЙТА от Организатора и се раздават до изчерпване на количествата.
  3.  Награда при достигнато ниво “Senior” - Сенсибио мицеларна вода от 250 мл.
  4.  Награда при достигнато ниво “Master” - Продукти на стойност 300 лв. - по избор от трите марки BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR.
  2. Условията за спечелването на награди са следните:
  1. В томболата за месечните награди участват всички потребители. Печелят първите трима потребители, които са натрупали най-много точки онлайн през изминалия календарен месец - еднократно. 
Sensibio H2O 250 ml
Atoderm Huile de douche 200 ml
Nodé Shampooing fluide 200 ml
Спрей клетъчна вода 30 ml
Клетъчен крем 10 ml
LIFT&REPAIR ПАЧОВЕ ЗА ОКОЛООЧЕН КОНТУР 1 БР
ETAT PUR Подхранващ крем за ръце 50 ml
ETAT PUR ПРОПОЛИС

                 2. В томбола за тестова награда участват всички потребители, които в рамките на определен от Организатора период, предварително обявен на САЙТА, попълнят анкета за тестови продукт. Тегленето на томболата чрез специален компютърен софтуер се извършва до 10 работни дни след крайния срок за попълване на анкетата, посочен от Организатора.
                3. Всеки участник преминал от ниво “Junior” в ниво “Senior”, т.е. натрупал над 3500 точки получава подарък - Сенсибио мицеларна вода (250 мл).
                4. Всеки участник преминал от ниво “Senior” в ниво “Master”, т.е. натрупал над 9000 точки получава подарък - продукти на стойност 300 лв., - по избор от трите марки BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR.

3. Допълнителни условия за спечелването на награди
 1. Потребител, който е спечелил един тип награда, няма право да спечели същата награда отново.
7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 1. Участници, които бъдат изтеглени като победители, ще трябва да предоставят своите точни данни, за да може Организаторът да се свърже с тях и да получат наградата си. Под „данни“ тук се разбира: име, фамилия, електронен адрес, пълен пощенски адрес и име на аптеката, в която работи, телефон за контакт. Тази информация ще бъде използвана, за да се валидират печелившите в ПЛАТФОРМАТА и за да бъдат доставени спечелените награди. Името и фамилията на участниците са задължителни и трябва да съвпадат с данните по лична карта. В случай че даден потребител, спечелил награда, не желае да представи необходимите данни за получаването на наградата, той губи правото да получи спечелената от него награда.
  1. Всеки потребител носи лична отговорност за всяка директна или индиректна последица в резултат от неговите лични действия по участие в ПЛАТФОРМАТА.
  2. В случай че някой от участниците наруши настоящите правила и/или накърни доброто име на организатора и/или неговите подизпълнители и/или някой от участниците в ПЛАТФОРМАТА, то той ще бъде дисквалифициран от участието си в ПЛАТФОРМАТА.
  3. С участието си в ПЛАТФОРМАТА всеки потребител се съгласява да обезщети напълно Организатора и/или неговите подизпълнители за всички съдебни и извънсъдебни действия, както и да заплати всички дължими такси или разходи, реално претърпени от Организатора в резултат на нарушаване на настоящите официални правила от страна на потребителя.
  4. Забранени са всякакви опити за зловредно манипулиране на САЙТА. Всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху САЙТА, ще бъдат санкционирани от Организатора с дисквалифициране на съответния потребител, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.
  5. За манипулация по предходната точка ще се счита: 
   - Използване на повече от един профил, от едно и също лице, за участие в ПЛАТФОРМАТА; 
   - Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в ПЛАТФОРМАТА.
8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
 1. Печелившите ще бъдат информирани, че печелят на личния си имейл, предоставен от тях при регистрация. Детайлите по доставката на наградата ще бъдат уточнени по телефон с всеки един от печелившите. Те ще трябва да предоставят лични и други свои данни, вкл. валиден телефон за връзка, за да получат наградата си.
 2. Имената на победителите, спечелили тестова награда, ще бъдат обявени в секцията „Тествайте продукти” на САЙТА.
 3. Наградите ще бъдат изпратени за сметка на Организатора до аптеката, в която потребителят е посочил че работи.  Наградите ще бъдат изпращани с куриер в рамките на 30 работни дни, считано от датата на спечелването на наградата. За избягване на всякакви съмнения награди няма да бъдат изпращани от Организатора до адреси извън България. В случай че въпреки това печеливш желае да получи наградата си на адрес извън България, това ще бъде изцяло за негова сметка. В случай че печеливш потребител не вземе наградата си в посочения срок, той може да я получи, ако изпрати заявка за това по имейл на адрес club@naos-expert.bg. Куриерските разходи по повторното изпращане на наградата са изцяло за сметка на печелившия потребител.
  1. Наградите от ПЛАТФОРМАТА не могат да бъдат заменени с техния паричен еквивалент или с какъвто и да е друг вид продукт.
  2. Чрез участието си в ПЛАТФОРМАТА участниците се съгласяват техни имена да бъдат обявени публично и да бъдат използвани за маркетингови цели от страна на Организатора или негови партньори за материали в пресата, както и за аудио или видео материали.
  3. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организаторът или подизпълнителят следните данни: три имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл.73.
9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ
 1. Организаторът не носи отговорност:
  1. В случай че наградата или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност победител и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник.
  2. При невъзможност наградата или част от нея да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения.
 2. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации на САЙТА.  
10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 1. Правилата относно защитата и обработването на личните данни са описани в Политиката за защита на личните данни.
11. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА
 1. ПЛАТФОРМАТА може да бъде прекратена предсрочно от Организатора при наличие на форсмажорни обстоятелства, независещи от Организатора.
 2. ПЛАТФОРМАТА може да бъде прекратена предсрочно и по решение на Организатора, като той се задължава да обяви публично това си решение на официалната страница на „НАОС България ЕООД”, поне 24 часа преди прекратяване на КАМПАНИЯТА.
12. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
 1. В случай че възникнат спорове между Организатора и участниците в ПЛАТФОРМАТА, те ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е невъзможно, страните ще решат спора чрез компетентните съдебни органи в гр. София.
 2. В случай че за някой от потребителите бъде доказано от Организатора и/или неговите партньори, че е спечелил награда с помощта на измама, Организаторът има право да търси обезщетение за направените по време на процедурата за определяне на победителите и изпращане на наградите разходи.
 3. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в ПЛАТФОРМАТА с невалидни данни и по тази причина не могат да бъдат открити по телефон и/или имейл адрес.
 4. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в ПЛАТФОРМАТА с неверни или чужди имена и по тази причина не могат да се идентифицират с нужния документ за самоличност, за да получат наградата си.
 5. Организаторът не носи отговорност за прекъсвания в работата на платформата на  ПЛАТФОРМАТА в случаите, когато това се дължи на фактори, независещи от Организатора, като прекъсвания на електричеството, прекъсване на интернет връзката и др.
13. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ
 1. Всеки потребител има право да отправи жалба във връзка с участието си в настоящата ПЛАТФОРМА. Жалбите се подават в писмена форма до адреса на Организатора: София, ул. “Дякон Игнатий” 2, ет. 4, с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето и фамилното име на жалбоподателя, точен адрес, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис.
 2. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага настоящите Общи условия. Потребителят се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.